Strategický management

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku včetně dílčích strategií pro jednotlivé oblasti, jakožto integrálních součástí celkové strategie, resp. plánování podniku. Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy.


Doporučená literatura

  • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5
  • Dedouchová, M.,(2002), Strategie podniku,C.H.Beck , Praha
  • Drdla, M., Rais, K.,(2001), Reegineering - Řízení změn ve firmě, Computer Press, Praha
  • Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení Teorie pro praxi. C. H. BECK, Praha, 2007, ISBN: 80-7179-453-8
  • Keřkovský, M., (2001), Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle