Analýza pracovních míst a rozložení kompetencí

Anotace

Modul je zaměřen na výklad základních pojmů z oblasti metodiky, realizace a analýzy pracovních míst a interpretaci jejich výstupů. Jeho nedílnou součástí jsou informace o formách a metodách stanovení požadovaných znalostí, schopností, dovedností, způsobilostí (kompetencí) na zaměstnance.


Doporučená literatura

  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2010
  • Dvořáková, Z. a kol.: Řízení lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha, 2012
  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. Vydání. Grada Publishing, Praha 2007
  • Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. Grada Publishing, Praha, 2006. Dotisk 2007, 2008, 2010, 2011

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle