Daňové aspekty nemovitostí

Anotace

Modul si klade za cíl seznámit posluchače s daňovým systémem v České republice a základními principy jednotlivých typů daní (přímých, nepřímých). Důraz je kladen zejména na legislativu vztahující se k nemovitostem, na daňové konsekvence daní z nemovitostí, jakož i na jejich optimalizaci. Studenti se budou schopni orientovat v jednotlivých daních a získají přehled o vlivu daní na výsledek hospodaření. Absolventi rovněž získají přehled o způsobech komunikace se správci daně, a o právech a povinnostech při správě daní.


Doporučená literatura

  • PRUDKÝ, Pavel a LOŠŤÁK, Milan. Hmotný a nehmotný majetek v praxi: komentář, příklady, výklad změn. Olomouc: ANAG, 2017. ISBN 978-80-7554- 063-8
  • SKÁLA, Milan. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-820-8
  • VYCHOPEŇ, Jiří. Nemovité věci v podnikání. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-634-1

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle