Diplomatický protokol

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s kulturními odlišnostmi mezi 6 světovými regiony (zejména Severní a Jižní Amerika, Asie, Evropa, Blízký Východ a Afrika) s důrazem na nejdůležitější obchodní partnery (např.: USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Čína, Japonsko, Německo, Francie a Rusko) a naučit je, jak úspěšně využít znalostí rozdílných kulturních zvyků ve svůj podnikatelský prospěch. Tento modul se tedy nezabývá diplomatickým protokolem z pohledu chování diplomatu (např.: rauty, bankety, obřadní etiketa, apod.), nýbrž je zaměřen na mezinárodní obchodní jednání z pohledu manažerského.


Doporučená literatura

  • Gulová Soňa: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, 3. vydání, Grada Publishing, Praha, 2013, ISBN: 978-80-247-4418-6
  • Šroněk Ivan: Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha, Nakladatelství Karolinum 2002. ISBN 80-246-0247
  • Zamykalová, M.: Mezinárodní obchodní jednání, nakladatelství Professional Publishing, 2003, ISBN: 80-86419-28-2
  • Moran R., Abramson N., Moran S.: Managing cultural differences, 9th Edition, Routledge, NY, USA, 2014, ISBN-13: 978-0415717359
  • Harris P., Moran R.: Managing cultural differences: Leadership Skills and Strategies for Working in a Global World, 8th Edition, Elsevier Inc., MA, USA, 2011, ISBN: 978- 85617-923-2

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle