Ekonomika a finanční řízení

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětit vztahy mezi operativním a strategickým plánováním v podniku, či mezi plánováním objemu produkce a vztahu k trhu. Dále se studenti díky modulu dozvědí o strategii cen a nákladů, základních metodách řízení cash-flow, likvidity firmy a jejich významu, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod analýz hospodaření.


Doporučená literatura

  • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0413-0
  • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9
  • KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Daniel REMEŠ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2
  • . RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-2028-4
  • VOCHOZKA, Marek. Podniková ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2012. 978-80-247-4372-1

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle