Etika a společenská odpovědnost

Anotace

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který používáme zkratku CSR. Je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Je tedy kombinací morálního jednání zaměstnavatelů v rámci udržitelného rozvoje celé společnosti a jednání s respektem k jednotlivcům uvnitř jejich společností. CSR není osamoceným konceptem, ale je podskupinou podnikatelské etiky. To znamená, že jeho filozofickým základem jsou obecné etické principy, normy podnikatelské etiky i způsoby a postupy konkrétního mravního rozhodování manažera. Cílem studenta bude porozumět pojmu, dokázat popsat jeho vývoj, význam i přínos, mít základní přehled v oblasti CSR v Čechách i ve světě a pochopit, že celý koncept vyrůstá z podnikatelské etiky a z etiky a mravního předporozumění.


Doporučená literatura

  • IVANOVÁ, K. Etika ve vztahu ke společenské odpovědnosti firem. EMI, 2009, č. 1. s. 52- 59 in Východiska mravního jednání a etiky.
  • IVANOVÁ, K. Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2006.
  • OLECKÁ, I., ZIELINA, M., IVANOVÁ, K. Etika ve vztahu ke společenské odpovědnosti firem. EMI, 2009, č. 1. s. 52-59.
  • ROBINSON, D., GARATT, CH. Seznamte se…Etika. (přel. Š. Kovařík). Praha: Portál, 2004.
  • ROLNÝ, I. Etika v podnikové strategii. Boskovice: ALBERT, 1998.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle