Etika v psychologii

Anotace

Etika v psychologii určuje obecné principy, pravidla a zásady, kterými chrání jednotlivé účastníky. Cílem modulu je seznámit posluchače se základními principy etikety, hodnotami psychologické profese, s etickými pravidly, odborností, osobní i sociální odpovědností, svobodou, solidaritou, důstojností, mlčenlivostí, důvěrností, ale i se samotnými výzkumy a dalšími tématy.


Doporučená literatura

  • Frankl, V.: A přesto říci životu ano. Karmelitánské nakladatelství, 2018
  • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha:Academia, 2010
  • Aristoteles: Etika Nikomachova (vybrané pasáže)
  • Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo. Praha: Ježek
  • Sokol, Jan: Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha, Vyšehrad, 2010

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle