Evropské aspekty veřejné správy

Anotace

Cílem modulu je poskytnout přehled historického vývoje i současné fungování institucí EU s ohledem na fungování a význam veřejné správy. Důraz je kladen na teoretickou i praktickou část problematiky. V teoretické části bloku budou diskutovány nejdůležitější teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu politiky ES/ES od 50. let minulého století.


Doporučená literatura

  • Když se řekne Lisabonská smlouva… Perspektiva fungování Evropské unie podle nového smluvního rámce. (vyd.) Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR, Praha 2008
  • Beach, Derek: The Dynamics of European Integration. Why and when EU institutions matters. New York, 2005
  • Černoch, Pavel: Cesta do EU – východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. Praha, 2004
  • Plné znění Lisaboské smlouvy (bude dodáno lektorem na lektorské setkání)
  • Hussein, Kassim: The Europeanization of Member State Institutions, In: S. Bulmer and Ch. Lequesne (eds.): The Member States of the European Union. Oxford University Press, New York, 2005

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle