Evropské fondy a veřejné zakázky

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty s možnostmi čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Studenti tak získají základní znalosti o kohezní politice Evropské unie, zorientují se v jednotlivých operačních programech a naučí se tyto prostředky čerpat, tj. budou schopni vypracovat a podat kvalitní projektovou žádost a řídit, monitorovat a vyhodnotit následný projekt.


Doporučená literatura

  • BOHÁČKOVÁ Ivana; HRABÁNKOVÁ Magdalena. Strukturální politika Evropské unie. Praha : C.H.Beck, 208 s., ISBN 978-80-7400-111-6
  • HAD, Miloslav, STACH, Stanislav a URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii: členství, přínosy, výzvy: [stav k 18.5.2006]. Praha: Linde, 2006. 200, xxix s. ISBN 80- 7201- 611-3
  • POTOČNÝ, Miroslav, ONDŘEJ, Jan, Mezinárodní právo veřejné – zvláštní část. 6. Doplněné a rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 556 s.
  • Evropská unie Smlouva o ústavě pro Evropu. (bez autorství). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství. 2005, 482 s. ISBN 92-824-3108-
  • TAUER, Vladimír, ZEMÁNKOVÁ, Helena a ŠUBRTOVÁ, Jana. Získejte dotace z fondů EU: tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem: metodika, pravidla, návody. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle