Evropské právo

Anotace

Modul si klade za cíl pevně zakotvit postavení práva EU v kontextu mezinárodního i vnitrostátního práva a seznámit se se způsoby, jakými lze využívat jeho prameny. K tomu je nezbytné zaměřit se také na fungování institucí EU a vymezit politickou a právní rovinu EU. Pozornost bude věnována významu práva EU jakožto právu bezprostředně použitelnému a uplatňujícímu se přednostně před národním právem a důsledkům, které z toho plynou.


Doporučená literatura

  • Úvod do evropského práva, 5. vydání, Pavel Svoboda, C. H. Beck, Praha 2013, ISBN: 978-80-7400-488-9
  • Lyčka, M., a kol.: Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Linde, Praha, 2010. ISBN: 978-80-7201-812-3
  • Tichý, L., a kol.: Evropské právo. C.H.Beck, Praha, 2010. ISBN: 978-80-7400- 333-2
  • Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU
  • EU Law: Text, Cases, and Materials, Paul Craig and Gráinne de Búrca, Oxford University Press, Oxford 2011. ISBN: 978-0-19-957699-9

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle