Filosofie řízení

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit s modely řízení organizací působících v oblasti sociálních služeb. Vysvětlit, jak fungují nadace, obecně prospěšné společnosti, asociace, ústavy a družstva. Představit principy efektivní spolupráce a metody rozvoje pracovních skupin a týmů.

  • Charakteristika organizací občanského (neziskového) sektoru.
  • Modely řízení organizací působících v oblasti sociálních služeb.
  • Jak fungují nadace, obecně prospěšné společnosti, asociace, ústavy a družstva.
  • Specifika a možnosti řešení problémů v sociálních službách.
  • Principy efektivní spolupráce a metody rozvoje pracovních skupin a týmů.

Doporučená literatura

  • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, 2007
  • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1975-7
  • BROOKS, Ian. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno: Computer Press, 2003. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-763-9
  • DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika, sociální podnikání: podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-269-3
  • HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmu. Praha: Portál, 2005

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle