Finanční informace pro management (manažerské účetnictví)

Anotace

Podnikové řízení na bázi ekonomických informací je postaveno na sledování výkonnosti jednotlivých dílčích procesů a oblastí, jejichž výsledky se následně váží na celofiremní finanční ukazatele. Cílem tohoto modulu je proto prohloubit ekonomické znalosti v oblasti manažerských informací, podat ucelený obraz o rozsahu možných interně sbíraných informací, na základě nichž se manažer může adekvátně rozhodovat o změně produktového portfolia, o zaměření pozornosti na výnosné zákazníky, o zajištění potřebných činností s co nejmenšími náklady apod.


Doporučená literatura

  • Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2005. 475 s. Vzdělávání účetních v ČR. ISBN 80-7261-131-3
  • Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2006. 622 s. ISBN 80-7261-141-0
  • Šoljaková, L.: Cvičné příklady – manažerské účetnictví. 1.vydání, Praha, Institut svazu účetních, 2007, 75 s
  • Šoljaková, L.- Král, B.: Manažerské účetnictví. Případové studie a příklady. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. 153 s. ISBN 978-80-245-1297- 6
  • Šoljaková,L : Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. 1.vyd. Praha : Management Press, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7261-199-1

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle