Finanční řízení korporace

Anotace

Obsah modulu leží v seznámení se s cíli finančního řízení a prostředky k jejich naplňování. Absolvování modulu poskytne základ pro realizaci operativních a dlouhodobých finančních rozhodnutí.  Mezi diskutovaná témata patří účetní výkazy, finanční ukazatele včetně ekonomického zisku, riziko a jeho vliv na rozhodování, investiční rozhodování, optimalizace kapitálové struktury, řízení pracovního kapitálu a likvidity, apod. Cílem modulu je tedy poskytnout porozumění základním oblastem finančního managementu, jejichž efektivnost řízení ovlivňuje základní dlouhodobý cíl, ke kterému musí profesionální finanční řízení směřovat. A tímto cílem je maximalizace hodnoty podniku jako celku.


Doporučená literatura

  • Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada Publishing, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0413-0
  • Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. C. H. Beck, s.r.o., Praha, 2010. ISBN 978- 80-77400-194-9
  • Kislingerová, E., Hnilica, J.: Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2008. 978-80-7179-713-5
  • Brealey, R. A., Myers C. A., Allen, F.: Corporate finance. Irwin/McGraw-Hill, Boston, 2006. ISBN 0-07-111551-X
  • Grunwald, R., Holečková, J.: Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, Praha, 2007. 978-80-86929-26-2

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle