Hlavní principy personálního managementu v sociálních službách

Anotace

Cílem modulu je definovat personální práci v organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, dále charakterizovat to, čím se odlišuje moderní řízení lidských zdrojů od personálního řízení, resp. od personální administrativy. Studenti se naučí znát obecný úkol řízení lidských zdrojů, jeho hlavní úkoly a z nich vyplývající dílčí úkoly, a to jak podle tradičnějšího pohledu, tak podle nové koncepce, dále definovat jednotlivé personální činnosti (služby, funkce). Po absolvování modulu budou studenti schopni definovat strategické řízení lidských zdrojů, znát otázky, které musí toto řízení v organizaci řešit, a vědět, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují. Dále vědět, kdo a jak se podílí na řízení lidských zdrojů, tedy jakou roli hrají vedoucí pracovníci v jednotlivých oblastech personální práce, co je to útvar lidských zdrojů, jaké jsou jeho specifické úkoly a jak lze zvýšit jeho význam a efektivnost jeho práce.


Doporučená literatura

  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2007.
  • Dvořáková, Z.: Management lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2007.
  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2003.
  • Kociánová, R.: Personální řízení. Východiska a vývoj. Grada Publishing, Praha, 2012.
  • Ulrich, D.: Mistrovské řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2009.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle