Inovace a technologie

Anotace

Technologický pokrok je významným hybatelem nejen ekonomických, ale i obecně celospolečenských změn. S technologickým pokrokem je úzce spjata prosperita i soustavný ekonomický růst. Je zdrojem znalostí, které umožňují konverzi výrobních faktorů do zboží a služeb.

Současná doba je ve znamení prudkého rozmachu především informačních technologií, lékařských technologií a genetiky, udržitelné energetiky, automatizace a umělé inteligence, nanotechnologií a materiálových věd. Tato doba je označována za post-industriální a charakteristické pro ní je, že myšlenky a poznání jsou důležitější než materiální aspekty, které převažovaly v předchozích obdobích.

Technologický pokrok – průlomové inovace v technologiích byly také zvoleny jako kritérium zpětné periodizace dějin, na jejímž základě byly charakterizovány již dobře známé čtyři průmyslové revoluce a koncept Průmyslu 4.0, se kterým se v rámci tohoto modulu stručně seznámíme.

Každá z technologických inovací má svůj vlastní potenciál, který může, ale nemusí být v budoucnu využit. Každá inovace se na cestě ke komercionalizaci setkává s řadou překážek, se kterými si musí jak komerční firmy, tak i společnost na úrovni jednotlivých států či např. Evropské unie umět poradit. Zavádění nových technologií do praxe je vždy spojeno s riskantním rozhodováním.

Zavádění nových technologií může mít také negativní dopady na firmu i společnost. Může negativně ovlivnit zaměstnanost, poškozovat životní prostředí, mít neočekávané vedlejší účinky apod. Tato rizika je nutné umět předem odhadnout a brát v úvahu při rozhodování o implementaci nových technologií.

Cílem je přijímat taková strategická rozhodnutí a podnikat takové kroky, aby nové technologie hrály jak na úrovni daného podniku, tak i v širším kontextu převážně pozitivní roli. Aby přinášely užitek a pochopitelně také přijatelnou rychlost návratnosti.


Doporučená literatura

  • Vladimír Mařík a kol.: Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press, 2016
  • Gustav Tomek, Věra Vránová, Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Professional Publishing 2017
  • Hugh Courtney, 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World, Boston: Harvard Business School Press, 2001. Michael Raynor, The Strategy Paradox, New York: Doubleday, 2007
  • Alfred Marcus, Management Strategy, 2nd ed. New York: McGraw Hill, 2011
  • McKinsey Digital (2016): Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how they can best capture it

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle