Insolvenční právo

Anotace

Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům ucelené informace o způsobu řešení úpadku nejen likvidačním způsobem, ale především možností řešení úpadku dlužníka sanačním způsobem a to reorganizací či oddlužením, s důrazem na využití těchto institutů úpadkového práva při řešení úpadku dlužníka před negativními ekonomickými a sociálními důsledky.


Doporučená literatura

  • Richter, T.: Insolvenční právo. ASPI, Praha, 2008. ISBN 978-80 7357-329-4
  • Kozák, J., Budín, P., Daman, A. et al.: Insolvenční zákon a předpisysouvisející, nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář,2. vydání ASPI, Praha, 2013.ISBN 978-80-7357-375-1
  • Kozák, J., Budín, P., Pachl, L.: Insolvenční právo aneb osobní bankroty začínají. Rašínova vysoká škola, Brno, 2008. ISBN 978-80-87001-10-3
  • Kozel, R.: Problémy konkursního řízení a jejich řešení. 2. vydání. LINDE Praha a.s., Praha, 2003. ISBN 80-7201-400-5
  • Kučera. F.: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): s judikaturou a souvisejícími předpisy. C. H. Beck, Praha, 2009. ISBN 978-80-7400-163-5

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle