Komunikační a vyjednávací techniky

Anotace

Komunikace je jednou z nejdůležitějších oblastí lidské interakce. Umět správně komunikovat a vyjednávat nám umožní lépe obstát v konkurenčním prostředí dnešní doby. Cílem tohoto modulu je proto naučit se správně používat verbální, neverbální a paralingvistickou komunikaci a poznat rozdíly mezi nimi, naučit se být v komunikaci efektivnější, zjistit, jak správně vyjednávat a jak předcházet nedorozuměním.


Doporučená literatura

  • Fulghum, R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Argo, Praha, 2003
  • Rosenberg, N. B.: Nenásilná komunikace. Portál, Praha, 2012
  • DeVito Joseph A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha, 2008
  • Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Management Press, Praha, 2009
  • Čakrt, M., Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Management Press, Praha, 2000

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle