Krizový management a řízení rizik

Anotace

Riziko je neoddělitelnou součástí podnikání, na straně jedné představuje naději k dosažení pozitivních výsledků, na straně druhé představuje hrozbu ztráty a ohrožení hodnot podniku.

Důsledky působení rizik vyvolávají požadavky na jejich řízení.

Risk management v sobě zahrnuje nejenom postup analýzy rizika s formulací doporučení pro ovládání jednotlivých rizik, ale hlavním cílem je nastavit a zavést systém managementu rizika v celém podniku. Risk management je proaktivním nástrojem jak předcházet krizím podniku, anebo se na hrozící krize připravit.

Krizový management v sobě obsahuje v praktické podobě všechny manažerské funkce od plánování, přes organizování, vedení až po kontrolu. Tyto sekvenční funkce jsou doplněny a podpořeny průběžnou manažerskou funkcí, kterou je rozhodování. Často důsledky chybného, nebo pozdního rozhodnutí jsou příčinou krize podniku. Rychlé posouzení současného stavu podniku, přezkoumání strategii podniku, tvorba a realizace krizového plán podniku, jsou základními předpoklady pro úspěšné krizové řízení podniku.


Doporučená literatura

  • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing. Expert. ISBN 978-80-271-2020-8
  • KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0681-3
  • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9
  • PLAMÍNEK, Jiří. Diagnostika a vitalizace firem a organizací: teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi. Praha: Grada. Expert. ISBN 978-80-247-5323-2
  • ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3443-2

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle