Krizový management a řízení rizik

Riziko je neoddělitelnou součástí podnikání, na straně jedné představuje naději k dosažení pozitivních výsledků, na straně druhé představuje hrozbu ztráty a ohrožení hodnot podniku.

Důsledky působení rizik vyvolávají požadavky na jejich řízení.

Risk management v sobě zahrnuje nejenom postup analýzy rizika s formulací doporučení pro ovládání jednotlivých rizik, ale hlavním cílem je nastavit a zavést systém managementu rizika v celém podniku. Risk management je proaktivním nástrojem jak předcházet krizím podniku, anebo se na hrozící krize připravit.

Krizový management v sobě obsahuje v praktické podobě všechny manažerské funkce od plánování, přes organizování, vedení až po kontrolu. Tyto sekvenční funkce jsou doplněny a podpořeny průběžnou manažerskou funkcí, kterou je rozhodování. Často důsledky chybného, nebo pozdního rozhodnutí jsou příčinou krize podniku. Rychlé posouzení současného stavu podniku, přezkoumání strategii podniku, tvorba a realizace krizového plán podniku, jsou základními předpoklady pro úspěšné krizové řízení podniku.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle