Krizový management

Anotace

Předpokladem úspěšného řízení podniku v podmínkách tržní ekonomiky je, jak manažer dokáže předcházet a reagovat na různé krize a krizové situace. Cílem modulu je seznámit studenty na straně jedné s proaktivním přístupem k predikci a identifikaci krizí, na straně druhé s postupem krizového řízení podniku. Krize obvykle nevznikne náhle, ale postupně se vyvíjí a prochází jednotlivými vývojovými stádii. Formulace protikrizových opatření a vytváření systémů včasného varování jsou nástroji ke zvládání a předcházení krizí.


Doporučená literatura

  • KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3
  • SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9
  • ZAPLETALOVÁ, Šárka. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012 ISBN 978-80-86929-85-9
  • ZUZÁK, Roman a Martina FEJFAROVÁ. Krizové řízení podniku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8
  • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80- 271-2020-8

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle