Leadership a týmová práce

Anotace

Cílem tohoto modulu je vysvětlit principy úspěšného vedení týmu. Záměrem je pomoci, manažerům a vedoucím týmu, uvědomit si a pochopit pilíře týmové práce a reflektovat kvalitu a efektivitu spolupráce na jejich pracovišti.


Doporučená literatura

  • ADAIR, John Eric. Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press, 2005. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-251-0784-1
  • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1975-7
  • KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha : Grada 2006. ISBN 80-247-1764-6
  • PLAMÍNEK, Jiří. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2796-7
  • PROŠKOVÁ, Petra, Jana Ada KUBÍČKOVÁ a Michaela DAŇKOVÁ. Koučování týmu: jak my to vedeme. Praha: Grada, 2014. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-4871-9

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle