Leadership a týmová práce

Anotace

Co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných? Jak můžeme charakterizovat PERFORM tým? Co má vliv na týmovou produktivitu a morálku? Jaká je role lídra v týmu? Cílem modulu je inspirovat studenty, podpořit je v hledání odpovědí na zmíněné otázky, a v neposlední řadě jim nabídnout techniky pro práci s vlastním týmem.


Doporučená literatura

  • BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést svůj tým. Praha: Grada, 2008. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1975-7
  • CRKALOVÁ, Anna a Norbert RIETHOF. Jak zefektivnit práci v týmu. Praha: Grada, 2007. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1624-4
  • PLAMÍNEK, Jiří. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. Manažer. ISBN 978-80-247-2796-7
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 5., aktualizované a rozšíř. vydání. Praha: Grada, 2018. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5
  • PROŠKOVÁ, Petra, Jana Ada KUBÍČKOVÁ a Michaela DAŇKOVÁ. Koučování týmu: jak my to vedeme. Praha: Grada, 2014. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-4871-9

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle