Lean management

Anotace

Lean management, neboli česky „štíhlé řízení“, si klade za cíl neustále redukovat plýtvání a současně zvyšovat přidanou hodnotu veškerých firemních činností pro zákazníka a tím současně i pro majitele. Cílem modulu je naučit studenty, jakým způsobem snížit náklady na úkor zbytečného a neproduktivního plýtvání všemi zdroji na minimum, ať už se jedná o finanční prostředky, lidskou práci, čas, materiál či logistiku. Soustředí se na fázi plánování, zpřehlednění procesů a jejich následnou implementaci do praxe. Důraz je kladen na definování faktoru, který má pro zákazníka největší hodnotu a následné zvyšování přidané hodnoty.


Doporučená literatura

  • Košturiak, J.: Vlastní cestou, Jak v podnikání rozvíjet výkonnost, výjimečnost a vášeň, Peoplecomm, Praha 2016
  • Sharma, R. S..: Umění vést, Rybka Publishers, Praha 2014
  • Ford, Henry and Crowther, Samuel: Moving Forward, Kessinger Press, 2003
  • Vývojový tým Productivity Press: Systém tahu ve výrobním prostředí, SC&C Partner Brno, 2008
  • Hajný, P.: Tomáš Baťa zblízka, Omega, 2016

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle