Lean management

Lean management, neboli česky „štíhlé řízení“, si klade za cíl neustále redukovat plýtvání a současně zvyšovat přidanou hodnotu veškerých firemních činností pro zákazníka a tím současně i pro majitele. Cílem modulu je naučit studenty, jakým způsobem snížit náklady na úkor zbytečného a neproduktivního plýtvání všemi zdroji na minimum, ať už se jedná o finanční prostředky, lidskou práci, čas, materiál či logistiku. Soustředí se na fázi plánování, zpřehlednění procesů a jejich následnou implementaci do praxe. Důraz je kladen na definování faktoru, který má pro zákazníka největší hodnotu a následné zvyšování přidané hodnoty.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle