Management inovací II.

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty s nejdůležitějšími metodami a technikami využívanými v rámci managementu inovací. Typicky se jedná o robustní metodu jako jakou je Design Thinking, ale i některé podpůrné metody, jako je brainstorming, brainwriting, persony, prototypování, Business Case, Lean Canvas či SCAMPER příp. SCAMPERR atd. Dále představit metodický postup jejich uplatňování při řešení problematiky inovací a naučit studenty tyto metody používat. Podpůrným cílem je i ilustrace praktické využitelnosti těchto metod a technik na praktických příkladech z inovační praxe.


Doporučená literatura

  • ŠPAČEK M., ČERVENÝ K. Metody a techniky v inovacích. OECONOMICA VŠE 2020
  • HARRINGTON J., VOEHL F. The Innovation Tools handbook. Creative Tools, Methods, and Techniques, that Every Innovator Must Know. CRC Press. 2016
  • BURKHARD N. The Innovators Dictionary, DE GRUYTER 2020

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle