Management sociálních služeb

Anotace

Cílem modulu je definovat personální práci v organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, dále charakterizovat to, čím se odlišuje moderní řízení lidských zdrojů od personálního řízení, resp. od personální administrativy. Studenti se naučí znát obecný úkol řízení lidských zdrojů, jeho hlavní úkoly a z nich vyplývající dílčí úkoly, a to jak podle tradičnějšího pohledu, tak podle nové koncepce, dále definovat jednotlivé personální činnosti (služby, funkce). Po absolvování modulu budou studenti schopni definovat strategické řízení lidských zdrojů, znát otázky, které musí toto řízení v organizaci řešit, a vědět, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují. Dále vědět, kdo a jak se podílí na řízení lidských zdrojů, tedy jakou roli hrají vedoucí pracovníci v jednotlivých oblastech personální práce, co je to útvar lidských zdrojů, jaké jsou jeho specifické úkoly a jak lze zvýšit jeho význam a efektivnost jeho práce.


Doporučená literatura

  • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou, GRADA Publishing, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2545-1
  • Mládková, L., Jedinák, P., a kol.: Management. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň 2009, ISBN 978-80-7380-230-1
  • Mintzberg, H.: Managing. Berrett-Koehler Publishers 2009. ISBN 978-15-7675- 340-8
  • Robbins, S., Coulter, M.: Management. Pearsons 2012. ISBN 978-01-3216-384- 2
  • Schermerhorn, J. R.: Introduction to management. John Wiley & Sons 2011. ISBN 978-04-7064-624-3.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle