Marketingové strategie a plánování

Anotace

Cílem tohoto modulu je objasnit studentům základní marketingové pojmy a procesy a připravit je na manažerskou práci v tomto oboru. U studentů předmětů Marketingová strategie je již předpokladem základní povědomí o oboru, vhodná je zejména znalost marketingového mixu, segmentace trhu a marketingového výzkumu.


Doporučená literatura

  • Kotler, P.: Marketing Management. 10. rozšířené vyd. Grada Publishing, Praha, 2001. ISBN 80-247-0016-6
  • Vysekalová, J., Mikeš, J.: Reklama – jak dělat reklamu. 3. vyd. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
  • Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G.: Modernímarketing.1.vyd.Grada Publishing, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2
  • Foret, M.: Marketing základy a postupy. Computer press, Praha, 2001
  • Kotler, P., Armstrong G.: Marketing, 1. vyd. Grada Publishing, Praha, 2004. ISBN 
80-247-0513-3

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle