Medicínské právo

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací. Výuka pokrývá rovněž otázky trestněprávní, občanskoprávní, správní a disciplinární odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb.


Doporučená literatura

  • Těšinová, J., Žďárek, R., Policar, R.: Medicínské právo. C. H. Beck, Praha, 2011. ISBN: 978-80-7400-050-8
  • Doležal, T.: Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Leges, Praha, 2012. ISBN 978-80-87576-24-3
  • Mach, J.: Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9
  • Šustek, P., Holčapek, T.: Informovaný souhlas. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2011. ISBN 978-80-735-7268-6
  • Prudil, L.: Právo pro zdravotnické pracovníky, Linde, 2014. ISBN: 9788072019298

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle