Mezinárodní ekonomické vztahy

Anotace

Cílem modulu je objasnit fungování jednotlivých forem i celého systému mezinárodních ekonomických vztahů, jež činí ze světové ekonomiky ucelený komplex, přičemž důraz bude kladen především na důsledky pro jednotlivé subjekty těchto vztahů. Mezinárodní ekonomické vztahy vyjadřují míru kooperace a vzájemné závislosti národních ekonomik a jejích jednotlivých subjektů. Studenti si osvojí problematiku mezinárodních financí, mezinárodního obchodu, koordinace mezinárodních ekonomických aktivit či mezinárodní migrace. V rámci modulu proniknou také do strategických aspektů hospodářských procesů na světové úrovni a pochopí jednotlivé faktory změn a vývoje světové ekonomiky.


Doporučená literatura

  • NEUMANN, P., ŽAMBERSKÝ, P., JIRÁNKOVÁ, M.. Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada, 2010 ISBN/ISSN 978-80-247-3276-3
  • CIHELKOVÁ, E. A KOL.. Mezinárodní ekonomie II.. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN/ISSN 978-80-7400-054-6
  • KUBIŠTA, V. a kol. Mezinárodní ekonomické vztahy. Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-191-5
  • MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P.. Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi.. Brno: Computer Press, 2011. ISBN/ISSN 978-80-251-3421-4
  • WAISOVÁ, Š. a kol. 2009. Regionální integrační procesy. Plzeň, nakladatelství Aleš Čeněk

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle