Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém

Anotace

Cílem modulu je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit studenty se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. Studenti se seznámí s vývojem mezinárodního měnového a finančního systému, se souvislostmi tohoto vývoje a jeho dnešní podobou.


Doporučená literatura

  • DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance a devizový trh. 1. vydání, Management Press, Praha 2016. ISBN 978-80-7261-287-1
  • JÍLEK, J.: Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Grada Publishing, Praha 2013. ISBN 978-80-2474-516-9
  • KUBIŠTA, V.: Mezinárodní měnové vztahy. VŠE, Praha, 2003. ISBN 80-245- 0616-5
  • LACINA, L.; ROZMAHEL, P.: Euro: ano-ne? Alfa nakladatelství, Praha, 2010. ISBN 97-8808-719726-4
  • LACINA, L: Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. C.H. Beck, Praha, 2007. ISBN 978-80-7179-560

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle