Mezinárodní marketing a PR

Anotace

Cílem modulu je objasnit význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu a nástroje vůči globálnímu trhu a jednotlivým teritoriím, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.


Doporučená literatura

  • Machková,Hana: Mezinárodní marketing. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2986
  • Cateora, Philip, R.: International Marketing. McCraw Hill/Irwin, 2011. ISBN 9780073529943
  • Kalinská, E.: Mezinárodní obchod v 21. století. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3396-8
  • Berndt, R.: Mezinárodní marketingový management. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1641-8
  • Pichanič, M.: Mezinárodní management a globalizace. C.H. Beck, Praha, 2004. ISBN 80-7179-886-X

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle