Mezinárodní obchodní politika

Anotace

Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.


Doporučená literatura

  • Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století, nakladatelství Grada, Praha 2010, ISBN: 978-80-247-3396-8
  • Kubišta a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2009
  • Hill, Charles, W.L., Hult, Thomas G.M.: International business: competing in the global marketplace, McGraw-Hill, 11th edition, 2017, USA, ISBN-13: 978-1259578113

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle