Mezinárodní obchodní právo

Anotace

Cílem modulu je získat základní informace o úpravě právních vztahů v oblasti práva mezinárodního obchodu, zejména v oblasti vztahů mezi státem a konkrétním obchodníkem a vztahů mezi obchodníky navzájem. Studentům modul umožní pochopit principy regulace mezinárodní výměny zboží a služeb, porozumět regulaci mezinárodních obchodních transakcí, seznámit se se základy právní úpravy kontraktačního postupu v mezinárodním obchodu a další.


Doporučená literatura

  • Rozehnalová N.: Právo mezinárodního obchodu. Wolters Kluwer, Praha, 2010
  • Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Wolters Kluwer, Praha, 2013.
  • Kučera Z. a kol.: Úvod do práva mezinárodního obchodu. Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2003
  • Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. Plzeň, 2015
  • Rozehnalová, N. a kol.: Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. Wolters Kluwer, Praha, 2013

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle