Mezinárodní obchodní techniky a operace

Anotace

Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o vývozních a dovozních operacích. Důraz je kladen zejména na obchod hmotnými statky, a to na volbu obchodní metod, sestavení kupní smlouvy v souladu s aktuálně platnou legislativou, cenovou strategii, volbu dodacích a platebních podmínek. Studenti budou rovněž seznámeni s technikou některých zvláštních obchodních operací, s úlohou logistických, skladovacích, přepravních, pojišťovacích a dalších souvisejících operací v mezinárodním obchodě. Modul uzavře aktuální téma elektronického obchodování s akcentem na vývojové trendy v mezinárodním podnikání.


Doporučená literatura

  • Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A., aj.: Mezinárodní obchodní operace. 6. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. 256 stran, ISBN: 978-80-247-4874-0
  • KOTLER, Philip a KOTLER, Milton. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013. 208 s., ISBN 978-80-265-0076-6
  • Machková, Hana: Mezinárodní marketing: Nové trendy a reflexe ve světě. 3. aktualizované a přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2009. 200 stran. ISBN: 978-80-247-2986-2
  • Hesková Marie, Štarchoň Peter: Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu, monografie 1. vyd., Praha : Oeconomica, 2009, 180 stran. ISBN: 978- 80-245-1520-5
  • Saunders John, Kotler Philip, Armstrong Gary, Wong Veronica: Moderní marketing, 4. evropské vydání, Praha, Grada Publishing, 2007, 1048 stran. ISBN:978-80-247-1545- 2.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle