Obchodně závazkové právní vztahy

Anotace

Cílem modulu je poskytnutí základního přehledu o postavení obchodního práva v systému práva soukromého. Následuje pojednání o předmětu obchodního práva a přehled základních zásad obchodního práva v návaznosti na novelu Občanského zákoníku. Další část je věnována základnímu přehledu závazkových vztahů a jejich členění se zaměřením na jejich vznik a obsah. Závěrečná část pojednává v základních obrysech o obchodní smlouvě.


Doporučená literatura

  • Bělohlávek, J., A. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Aleš Čeněk
  • Hurdík, J., a kolektiv: Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva. Aleš Čeněk
  • Raban, P. a kolektiv: Občanské právo hmotné - Relativní majetková práva. Vydavatelství Václav Klemm
  • Eliáš, K. a kol.: Kurs obchodního práva - Obchodní závazky, Cenné papíry. C.H.Beck
  • Eliáš, K.: Kurs obchodního práva - Úvodní a obecná část, Soutěžní právo. C.H.Beck

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle