Obchodní právo

Anotace

Modul je stručným přehledem problematiky obchodního práva jako jednoho z tradičních právních odvětví. Cílem modulu je seznámit posluchače průřezově se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Studentům jsou představeny jak základní pojmy a důležité instituty části první obchodního zákoníku, tak i společenstevní právo s vymezením jednotlivých typů obchodních společností spolu s profilujícími příklady.


Doporučená literatura

  • Gerloch, A.: Teorie práva, 5. vydání, Aleš Čeněk, 2009. ISBN 80-7179-028-1
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
  • Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2013. ISBN 978-80-8746-76-7
  • Heskett, J.L., Sasser, W.E., Schlesinger, L.A.,: The service profit chain, Simon and Schuster, 1997

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle