Oceňování nemovitostí

Cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy oceňování nemovitých věcí v kontextu soukromého práva. Studenti se naučí vnímat mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi a podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi. Modul oceňování nemovitostí se zabývá praktickým využitím znalostí oceňování – cílem je získat schopnosti efektivně vypracovat ocenění stavby, pozemku, stanovení nájmu, škod a vad na stavbách a věcného břemene. V rámci modulu se studenti seznámí s principy sestavování oceňovací zprávy, s důvody a účely ocenění a technikami ocenění nemovitostí podle platné legislativy a metodiky. Současně jsou také pro oblasti „ekonomika – ceny a odhady nemovitostí“ vyzdviženy principy podání znaleckých posudků podle současně platné legislativní úpravy a požadavky na znaleckou činnost v oblasti oceňování staveb.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle