Oceňování nemovitostí

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy oceňování nemovitých věcí v kontextu soukromého práva. Studenti se naučí vnímat mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi a podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi. Modul oceňování nemovitostí se zabývá praktickým využitím znalostí oceňování – cílem je získat schopnosti efektivně vypracovat ocenění stavby, pozemku, stanovení nájmu, škod a vad na stavbách a věcného břemene. V rámci modulu se studenti seznámí s principy sestavování oceňovací zprávy, s důvody a účely ocenění a technikami ocenění nemovitostí podle platné legislativy a metodiky. Současně jsou také pro oblasti „ekonomika – ceny a odhady nemovitostí“ vyzdviženy principy podání znaleckých posudků podle současně platné legislativní úpravy a požadavky na znaleckou činnost v oblasti oceňování staveb.


Doporučená literatura

  • BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0
  • ILAVSKÝ, Miloslav, Milan NIČ a Dušan MAJDÚCH. Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: Miroslav Ilavský - MIpress, 2012. ISBN 978-80- 971021-0-4
  • KUBEČKA, Karel. Metodika hodnocení stavebních konstrukcí a stavebních objektů formou analýzy rizik: certifikovaná metodika. VŠB-TU Ostrava, 2013. ID 286078291
  • ORT, P. Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy. Praha: Leges, 2013, 173 s. ISBN 978-80-87212-77-9
  • KUBEČKA, Karel. Metodika stanovení výše škody na stavebních konstrukcích a stavbách: certifikovaná metodika. VŠB-TU Ostrava, 2013. ID 286078290

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle