Odměňování a vzdělávání pracovníků

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty se základními informacemi o problematice odměňování zaměstnanců, návaznosti na vizi a misi organizace, její podnikovou kulturu a organizační strukturu, dále na strategii v oblasti HR především z hlediska náboru a výběru zaměstnanců a hodnocení jejich pracovního výkonu. Druhá část modulu je zaměřena na problematiku podnikového vzdělávání v návaznosti na potřeby jednotlivých organizací.


Doporučená literatura

  • Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce. Grada Publishing, Praha, 2010
  • Armstrong, M.: Personální management. Grada Publishing, Praha,1999
  • Hroník, F.: Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada Publishing, Praha, 2007
  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2002
  • Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, Praha, 2001

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle