Optimalizace řízení a plánování cash-flow

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s podstatou cash-flow, jeho místem a významem pro finanční řízení firem, s faktory, které jej ovlivňují, a s metodami, které umožňují CF plánovat, monitorovat a následně vyhodnotit prostřednictvím výkazu cash-flow. Modul se zaměřuje jednak na operativní řízení cash-flow a metody, které jsou v této oblasti používány, a jednak na strategické řízení cash-flow.


Doporučená literatura

  • Sedláček, Jaroslav. Cash-flow. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80- 251-3130-5
  • Landa, Martin. Finanční plánování a likvidita. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1492-6
  • Kislingerová, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. C. H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9
  • Knápková, Adriana, Pavelková, Drahomíra, Šteker, Karel. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 2. vyd. Grada Publishing, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4456-8
  • Grünwald, Rolf, Holečková, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, Praha, 2007. ISBN 978-80-86929-26-2

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle