Organizování personální práce

Anotace

Cílem modulu je podat studentům základní informace o významu řízení lidských zdrojů v organizaci a činnosti personálních útvarů v oblasti personální práce. Součástí tohoto modulu jsou i základní informace o organizačním uspořádání personálních útvarů a možnostech jejich začlenění do organizační struktury organizace v závislosti na počtu zaměstnanců jednotlivých firem, ale i různém uspořádání personálních útvarů včetně rozsahu poskytovaných personálních služeb.


Doporučená literatura

  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Management Press, Praha, 2010
  • Dvořáková, Z. A kol.: Řízení lidských zdrojů. C. H. Beck, Praha, 2012
  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. Grada Publishing, Praha, 2007
  • D´Ambrosová, H., Čornejová, H., Pelech, P. a kolektiv autorů: ABECEDA personalisty. Anag, Praha, 2011
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle