Podnikání a inovace

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty s důležitostí inovačního managementu jakožto disciplínou kombinující manažerské, marketingové a ekonomické teorie a přístupy, které jsou stěžejní pro společnosti malého, středního i velkého rozsahu v jejich inovačních aktivitách. Primárním cílem je přiblížení jednotlivých nástrojů inovačního managementu, posílit znalosti a dovednosti na poli firemních inovací a osvojení si schopnosti nastavit v organizaci efektivní inovační politiku. Výsledkem bude pochopení důležitosti trvale udržitelného vývoje pro firmu a zvládnutí realizace a hodnocení jednotlivých inovačních strategií včetně jejich jednotlivých metodik a aplikačních postupů.


Doporučená literatura

  • Gerber,M.E.: Podnikatelský mýtus, Management Press, Praha, 2006. ISBN 80- 7261-092-9
  • Underhill, P.: Proč nakupujeme. Management press, Praha, 2002. ISBN 80- 7261-055-4
  • Švejda P. a kol.: Inovační podnikání. AIP ČR, Praha 2007, ISBN 978-80- 903153-6- 5
  • Gladwell, M.: Bod zlomu. Dokořán, Praha, 2005. ISBN 80-7363-070
  • Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi. Computer Press, 2000.ISBN 80-7226-308-0

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle