Podniková strategie obchodu

Anotace

Cílem je naučit posluchače sestavovat podnikatelský záměr z hlediska obchodní koncepce, vytvářet obchodní strategii podniku a osvojit si základní dovednosti z oblasti tvorby a kontroly obchodního plánu podniku. Modul seznamuje posluchače s teorií a řízením podniku z hlediska tvorby podnikové strategie s důrazem na vytvoření obchodní strategie, s hierarchií interních podnikových faktorů v podnikohospodářském modelu, se způsobem stanovení vizí a cílů podniku s důrazem na obchodní koncepci a s tvorbou strategického obchodního plánu podniku, včetně tvorby marketingové koncepce podniku.


Doporučená literatura

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • BRANDENBURGER, A. M.; NALEBUFF, B. J. Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy. In Harvard Business Review, July, 1995
  • DAVID, F.R. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts & Cases. 15th Edition. 2015. ISBN 10-133444791
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • FOTR, J.; ŠVECOVÁ, L. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2., přepracované vydání. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-869- 29590

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle