Podniková strategie

Anotace

Modul Podniková strategie poskytuje informace a znalosti principů strategického řízení podniku, tvorby a uplatňování podnikové strategie, strategického plánování a hodnocení podnikatelského záměru. Pro dosažení vytyčených cílů i jejich postupné naplňování potřebuje mít podnik jasnou strategii. Základní otázkou, kterou si při tvorbě strategie klademe, je – „Jak?“ Jak dosáhnout požadovaných výsledků, jak předstihnout konkurenci, jak vytvořit a udržet konkurenční výhodu nebo jak posílit dlouhodobou pozici firmy na trhu. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací nám pomůže lépe předvídat rizika a úspěšněji naplňovat strategické cíle. Studenti si absolvováním modulu prohloubí znalosti a dovednosti strategického řízení podniku, které budou moci pragmaticky přizpůsobovat a aplikovat v podmínkách konkrétních firem.


Doporučená literatura

  • BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0396-X
  • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4
  • GRASSEOVÁ, M.; DUBEC, R.; ŘEHÁK, D. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9
  • CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1389-6
  • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle