Podniková strategie

Modul Podniková strategie poskytuje informace a znalosti principů strategického řízení podniku, tvorby a uplatňování podnikové strategie, strategického plánování a hodnocení podnikatelského záměru. Pro dosažení vytyčených cílů i jejich postupné naplňování potřebuje mít podnik jasnou strategii. Základní otázkou, kterou si při tvorbě strategie klademe, je – „Jak?“ Jak dosáhnout požadovaných výsledků, jak předstihnout konkurenci, jak vytvořit a udržet konkurenční výhodu nebo jak posílit dlouhodobou pozici firmy na trhu. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací nám pomůže lépe předvídat rizika a úspěšněji naplňovat strategické cíle. Studenti si absolvováním modulu prohloubí znalosti a dovednosti strategického řízení podniku, které budou moci pragmaticky přizpůsobovat a aplikovat v podmínkách konkrétních firem.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle