Pracovní podmínky a kolektivní vyjednávání

Anotace

Cílem modulu je poskytnout studentům základní informace o právní úpravě pracovních podmínek a kolektivního vyjednávání. Díky tomuto modulu se budou studenti orientovat v podmínkách, za nichž by měli u svého zaměstnavatele vykonávat práci, zejména na co mají ze zákoníku práce či jiného právního předpisu nárok a jaké pracovní podmínky je zaměstnavatel povinen vytvářet.


Doporučená literatura

  • Hloušková P. a kol.: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021, 14. akt. vyd., Olomouc, ANAG, 2021, ISBN 978-80-7554-306-6
  • Hůrka P. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 6. akt. vyd., Praha, Wolters Kluwer, 2020, ISBN 978-80-7598-910-9
  • Šubrt B.: Pracovní doba v souvislostech, 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2021, ISBN 978-80-7554-294-6
  • Košnar M., Schmied: Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021, 3. podstatně přepracované vyd., Olomouc: ANAG, 2020, ISBN 978-80-7554-285-4
  • Šubrt B.: Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další, 1. vyd., Olomouc: ANAG, 2018, ISBN 978-80-7554- 138-3

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle