Právní vztahy k nemovitostem, náležitosti prodeje a pronájmu

Anotace

Modul Právní vztahy k nemovitostem poskytuje studentům základní znalosti z oblasti práva vztahujícího se k nemovitým věcem. Student se v rámci modulu do hloubky seznámí s veškerou legislativou definující a obsahující nemovité věci – součástí modulu je rovněž problematika zatížení nemovitých věcí zástavním právem, nájmem a dalšími cizími právy. Cílem tohoto modulu je seznámit se s právními vztahy k nemovitým věcem a pochopit na základě jakých právních titulů dochází k převodům vlastnického práva, k přechodům vlastnického práva a k zatížení cizími právy.


Doporučená literatura

  • Realitní právo – nemovitosti v realitní praxi. Vladimír Syruček, nakladatelství C.H. Beck 2018
  • Katastr nemovitostí- Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jarslav Holý , Vydavatelství Wolters Kluwer 2017
  • Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník s komentářem v platném znění
  • Vládní nařízení 453//2013 Sb. O stanovení podrobností a postupu pro zjišťování srovnatelného nájemného
  • Vládní nařízení 366/2013 Sb O úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle