Právo Evropské unie

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s unikátním právním rámcem, kterým je právo Evropské unie. Právě porozumění jedinečnosti tohoto práva je zásadní pro úspěšnou orientaci v aktuálních situacích v ČR. Proto v tomto modulu studenti poznají institucionální rámec schvalování legislativních dokumentů EU, porozumí možnostem, jak tento proces mohou ovlivňovat jednotliví hráči a jaký je následně význam a síla těchto dokumentů. Dílčím cílem tohoto modulu je pak umožnit orientaci v právním řádu EU, naučit efektivní vyhledávání podstatných informací a kritické myšlení při přijímání informací z médií o tomto tématu. Prostřednictvím interaktivních úkolů si studenti vyzkouší tyto dovednosti v praxi.


Doporučená literatura

  • Úvod do evropského práva, 5. vydání, Pavel Svoboda, C. H. Beck, Praha 2013, ISBN: 978-80-7400-488-9
  • Právo Evropské unie, Lenka Pítrová, Vladimír Týč, Filip Křepelka, Michal Tomášek, Jiří Malenovský & Irena Pelikánová, Leges, Praha 2013, ISBN 978- 80-87576-53-3
  • Evropská unie, Petr Fiala, Markéta Pitrová, Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2018, ISBN 978-80-7325-450-6

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle