Obchodní právo

Anotace

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Díky modulu se studenti dozvědí také o pramenech obchodního práva v ČR, jimiž jsou právní předpisy, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, a také nálezy Ústavního soudu ČR, jimiž se ruší právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení.


Doporučená literatura

  • Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník. III. Komentář. 2014 9788075020
  • Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kol. Základy obchodního práva 2019 9788075023 148
  • Havel, B., Štenglová, I., Dědič, J., a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář 2015 9788074002
  • Pelikánová I, Černá S. Obchodní právo 2. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2006, ISBN 80-7357-149-8
  • Štenglová, Ivana, a kol., Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 994 s. ISBN 978-80-7400-480-3

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle