Procesní management

Anotace

Cílem modulu je osvojit si podstatu procesního managementu a řízení procesů ve smyslu dosažení úspěchu a prosperity podniků. Absolvent modulu by měl být schopen analyzovat, navrhovat a řídit firemní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality. Po absolvování tohoto modulu bude student schopen pochopit principy řízení firemních procesů a navrhovat optimální řešení výhodné pro podnik. Následně dané procesy implementovat a analyzovat, hodnotit jejich kvalitu a navrhovat zlepšení.


Doporučená literatura

  • FIŠER, R.: Procesní řízení pro manažery; Grada, 2014
  • GRASSEOVÁ, M. a kol.: Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru; Computer Press
  • ŘEPA, V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle