Prodejní dovednosti u nemovitostí

Anotace

Modul seznámí studenty s rolí obchodníka na trhu s nemovitostmi. Důraz je kladen na image a jednání obchodníka a na objasnění moderních prodejních technik. Studenti modulu získají všechno potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi – jak nalézt nové prodejní argumenty, jak dosáhnout zvýšení celkového prodeje a osvojí si důležité principy prodejní komunikace. Praktická stránka modulu studenty naučí techniky, díky kterým zjistí své silné a slabé stránky vlastního prodejního stylu a zdokonalí své prezentační a prodejní dovednosti.


Doporučená literatura

  • . BENDER, U.B. Niterný leadership, Praha: Management Press, 2002. 219 s. ISBN 80-7261-069-4
  • BURNETT, K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha: Business Books, 2005. 373 s. ISBN 80-7226-655-1
  • CARON, N. Prodej problémovým zákazníkům, Praha: Grada Publishing 2002. 217 s. ISBN 80-247-0204-5
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky, EUPRESS Praha 2010. 115 s. ISBN 978-80-7408-025-8
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. 1. vydání. EUPRESS Praha 2016. 216 s. ISBN 978-80-7408-141-5

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle