Prodejní dovednosti

Anotace

Cílem modulu je seznámit studenty s rolí obchodníka, s image a jednáním obchodníka a s moderními prodejními technikami. Díky modulu se studenti dozvědí o jednotlivých fázích prodejního cyklu, jak je pomocí různých technik zdokonalovat a jak zlepšovat své prezentační a prodejní dovednosti. Studenti zjistí své silné a slabé stránky vlastního prodejního stylu a osvojí si důležité principy prodejní komunikace. Díky modulu se studenti dozvědí, jak nalézt nové prodejní argumenty a jak dosáhnout zvýšení celkového prodeje ve společnosti.


Doporučená literatura

  • BENDER, P. Niterný leadership, Praha: Management Press, 2002. ISBN 80- 7261-069-4. 219 s
  • BURNETT, K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-655-1. 382 s
  • KOTLER, P. a G. Armstrong. Marketing. Praha: Grada Publishing. 2004. ISBN 80-247-0513-3. 830 s
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky, EUPRESS Praha 2010. ISBN 978- 80-7408-025-8. 115 s
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. První vydání EUPRESS Praha 2016. ISBN 978-80-7408-141-5. 216 s

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle