Psychologie emoční inteligence

Anotace

Podobně jako intelektuální schopnosti (IQ), i emoční inteligence má velký vliv na náš život. Schopnost rozeznávat pocity a umět na ně reagovat, je důležitá, její stupeň je však u každého jiný. Zatímco IQ (tedy klasická inteligence, jak ji známe) v sobě zahrnuje hlavně schopnosti jako logické a abstraktní myšlení, emoční inteligence (EI) je odrazem toho, jak dobře umíme pracovat s vlastními emocemi a emocemi druhých. Na rozdíl od IQ není EI tak moc vázaná genetickými faktory, což znamená, že ji můžeme v průběhu života cíleně rozvíjet.

V poslední době se o emoční inteligenci mluví čím dál víc. Ukazuje se totiž, že čím vyšší emoční inteligenci máte, tím jste mezi ostatními oblíbenější a pravděpodobně máte i větší kariérní úspěch. Výzkumy tedy ukazují, že emoční inteligence hraje významnou roli v efektivitě na pracovišti. Jednotlivci s vysokou emoční inteligencí podávají lepší výkon a většinou mají i lepší psychickou kondici a fyzické zdraví.

Obecně emoční inteligence znamená, že se umíte ovládat, umíte řídit emoce své i ostatních a že jste empatičtí. A i když se s ní nemusíte narodit, můžete se jí naučit.

V první části sylabu se studenti seznámí s počátkem emoční inteligence a dozvědí se, proč je emoční inteligence důležitá.

Následuje rozbor emoční inteligence dle amerického psychologa Daniela J. Golemana, který je autorem řady publikací, v nichž se zabývá tématy z oblasti emoční a sociální inteligence nebo pozornosti. Dvanáct let přispíval na téma behaviorální psychologie a výzkumu mozkové činnosti do deníku The New York Times. Přednášel na Harvardově univerzitě.

V závěru modulu se studenti dozvědí, jak rozpoznat a budovat emoční inteligenci.


Doporučená literatura

  • Jak se stát skutečným lídrem – Daniel Goleman
  • Pozornost - Skrytá cesta k dokonalosti – Daniel Goleman
  • Nastavení mysli – Carol Dweck
  • Naučený optimismus – Martin E.P. Seligman
  • Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody – Martin E.P. Seligman

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle