Psychologie osobnosti

Anotace

Porozumění typologii osobnosti je praktickým způsobem, jakým můžeme zefektivnit své interpersonální znalosti, dovednosti i chování na pracovišti i mimo něj. Metaforicky může být popsáno jako klíč k odhalení lidského potenciálu a k volbě správných postupů při vedení, motivaci a rozvoji lidí.

V rámci tohoto modulu se studenti seznámí s významem psychologie osobnosti a s jejím využitím v manažerské praxi.  Porozumí základům, na kterých je psychologie osobnosti vystavena – jejím historickým východiskům a základní metodologii. Získané vědomosti budou moci uplatnit nejen v zaměstnání, ale i v běžném osobním životě.


Doporučená literatura

  • Bedrnová, E. - Jarošová, E. - Nový, I.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press 2012
  • Říčan, P.: Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada 2018
  • Drapela, V.J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál 2008
  • Hřebíčková, M.: Pětifaktorový model v psychologii osobnosti. Přístupy, diagnostika, uplatnění. Praha: Grada 2011
  • Čakrt, M.: Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press 2015

Potřebujete poradit?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle